Họp báo vụ cô giáo bạo hành hỏi trẻ “là người hay thú”

Họp báo vụ cô giáo bạo hành hỏi trẻ “là người hay thú” (đọc thêm)