Hong Kong “rung chuyển” trước biển người phản đối dự luật dẫn độ

Các cuộc đụng độ căng thẳng đã xảy ra khi hàng trăm nghìn người tham gia biểu tình tại Hong Kong vào cuối tuần qua để phản đối dự luật dẫn độ. (đọc thêm)