Honduras thắng Mexico để giành quyền vào đá play-off với Australia

Honduras thắng Mexico để giành quyền vào đá play-off với Australia (đọc thêm)