Hơn 1.000 áo ấm và xe đạp được chuyển đến học sinh nghèo vùng cao

Video kèm tin (đọc thêm)