Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Ngày 25/12, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. (đọc thêm)