“Hồi hộp” xem cua chạy thoát thân khỏi nanh vuốt kẻ săn mồi!

Để tồn tại, những chú cua phải di chuyển dọc theo bờ biển kiếm ăn. Tuy nhiên, ẩn dưới mặt nước này lại là hàng tá kẻ săn mồi đang chực chờ, và chỉ cần sai một bước đi thứ chúng phải đánh đổi là cả mạng sống! (đọc thêm)