video cùng chuyên mục

Hối hả gặt lúa, chèn chống nhà cửa "chạy" bão số 5

Để phòng chống bão số 5, người dân Đà Nẵng đang hối hả gặt lúa, chèn chống nhà cửa, kéo thuyền lên bờ… trước khi bão đổ bộ vào.