Học viên lái tàu Cát Linh - Hà Đông qua mô hình để tập xử lý sự cố

Các trường hợp cháy nổ, tai nạn được giáo viên đưa ra để học viên có thể tập xử lý qua mô hình tàu Cát Linh - Hà Đông. (đọc thêm)