Học trò vùng cao xuống núi học nghề, thầy dạy từ cách dùng bồn cầu, móc áo

Lần đầu tiên dùng móc treo quần áo, nhóm học sinh người Mông gỡ tung ra và nắn thành một thanh kim loại thẳng, nối lại với nhau làm một chiếc dây treo.