Học tin học excel: Cách chuyển dòng thành cột và ngược lại trong nháy mắt

Video hôm nay sẽ hướng dẫn bạn một cách chi tiết cách copy dữ liệu từ cột thành dòng, dòng thành cột trong bảng tính Excel