Học tiếng Anh: Muôn kiểu "lý do" và các cách nói thú vị không thể bỏ qua!

Các kiểu “lý do” trong tiếng Anh được dùng trong tiếng Anh một cách phổ biến khi bạn có ý muốn từ chối một lời đề nghị nào đó từ người khác, đơn giản vì bạn không thích hoặc những lý do khác.
Mới nhất