Học tiếng Anh: Cách dùng Thì hiện tại hoàn thành đầy đủ và chuẩn xác nhất

Thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả về một hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không bàn về thời gian diễn ra nó. Vậy thì chúng mình cần những kiến thức gì để sử dụng đúng thì hiện tại hoàn thành? Hãy chuẩn bị giấy bút và học bài hôm nay nhé!
Mới nhất