Học sinh và thầy cô sống trong lo sợ vì trường học xuống cấp

Học sinh và thầy cô sống trong lo sợ vì trường học xuống cấp. (Nguồn VTV24 (đọc thêm)