Học sinh Trường THPT Trần Hữu Trang, TPHCM làm bài kiểm tra giữa kỳ trên điện thoại

Gần 1.000 học sinh Trường THPT Trần Hữu Trang, TPHCM trải qua bài kiểm tra giữa kỳ nhiều môn học bằng điện thoại cá nhân có kết nối wifi. (đọc thêm)