Học sinh nghỉ học, giáo viên vẫn đến trường dọn vệ sinh và cập nhật tình hình.

Học sinh nghỉ học, giáo viên tại Thanh Hóa vẫn đến trường dọn vệ sinh và theo dõi sức khỏe của học sinh thông qua việc liên lạc với phụ huynh. (đọc thêm)