Học sinh lớp 12 ở Khánh Hòa kiểm tra lại sau nghi vấn lộ đề thi

Học sinh lớp 12 kiểm tra lại sau nghi vấn lộ đề thi (đọc thêm)