Học sinh lo sợ vì phải đến trường bằng đò ngang

Học sinh lo sợ vì phải đến trường bằng đò ngang (đọc thêm)