Học nghề chuẩn của Úc, lương tháng khởi điểm từ 15-30 triệu đồng

“Hơn 210 em làm việc trong các công ty liên doanh với nước ngoài hoặc 100 % vốn nước ngoài tại Việt Nam, 204 em làm việc trong các các doanh nghiệp trong nước. Mức lương của các em dao động từ 15 đến 30 triệu đồng/tháng...”. (đọc thêm)