Hoạt động của tàu vũ trụ OSIRIS-REx trên tiểu hành tinh Bennu

Đây là đoạn băng ghi hình của Trung tâm Bay Vũ trụ Goddard, NASA, về những hoạt động tiếp theo của con tàu OSIRIS-REx.