Hoàng tử Harry cùng anh trai - Hoàng tử William tới Lâu đài Windsor

Hoàng tử Harry cùng anh trai - Hoàng tử William tới Lâu đài Windsor trên một chiếc minivan hiệu Mercedes-Benz, sau đó đi bộ tới thánh đường.
Mới nhất