Hoàng Thị Duyên phá kỷ lục SEA Games cử tạ hạng 59kg

Hoàng Thị Duyên phá kỷ lục SEA Games cử tạ hạng 59kg, cô đạt thành tích 210 kg (đọc thêm)