Hoảng sợ cảnh gian thương bơm nước vào cho vịt căng phồng rồi dùng hóa chất nhuộm cho vàng da

Cảnh gian thương bơm nước vào cho vịt căng phồng rồi dùng hóa chất nhuộm vàng cho da khiHoảng sợ cảnh gian thương bơm nước vào cho vịt căng phồng rồi dùng hóa chất nhuộm cho vàng daến nhiều người hoảng sợ (đọc thêm)