Hoan nghênh việc mở rộng hỗ trợ người dân từ ngân sách địa phương

“Việc chi trả trợ cấp từ gói 62.000 tỷ cần có sự vào cuộc của mặt trận, đoàn thể, sự chỉ đạo của UBND các cấp để sự hỗ trợ sớm đến với người khó khăn…”, cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình nói.
Mới nhất