Gói an sinh 62.000 tỷ đồng:

Đắk Nông: Hoan nghênh việc mở rộng hỗ trợ người dân từ ngân sách địa phương

(Dân trí) - “Việc chi trả trợ cấp từ gói 62.000 tỷ cần có sự vào cuộc đồng bộ của UBND và MTTQ VN các cấp, các tổ chức đoàn thể…”, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm nói.

Đưa gói 62.000 tỷ đồng tới tay người khó khăn là nhiệm vụ của các cấp đoàn

Chiều 19/5, Đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) do ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm dẫn đầu đã có cuộc làm việc tại tỉnh Đắk Nông.

Không là việc riêng của ngành LĐ-TB&XH

Trọng tâm của cuộc làm việc nhằm kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết 42/2020/NQ-CP của Chính phủ của gói an sinh 62.000 tỷ đồng. 

Theo báo cáo, đến nay các địa phương trong tỉnh Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành chi hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng có danh sách đã được lập từ trước.

Các nhóm người dân trên, gồm: Người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo, với khoảng 112.241 người gặp khó khăn do dịch Covid-19 được hỗ trợ hơn 92 tỷ đồng.

Đắk Nông: Hoan nghênh việc mở rộng hỗ trợ người dân từ ngân sách địa phương - 1

Cuộc làm việc giữa Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Đắk Nông

Tại cuộc làm việc, đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được của địa phương này. Đại diện Đoàn cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Đắk Nông chỉ đạo UBND các cấp khẩn trương thực hiện chi trả tới nhóm người lao động khó khăn.

Ông Vũ Trọng Bình lưu ý: "Việc triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng không chỉ là công việc riêng của cán bộ ngành LĐ-TB&XH. Để sự hỗ trợ của nhà nước sớm đến tay người lao động khó khăn, tỉnh Đắk Nông cần huy động, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc VN các cấp và các tổ chức đoàn thể".

"Sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, UBND các cấp sẽ góp phần vào việc thực hiện hiệu quả công việc này”, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm, nhấn mạnh.

Cũng theo ông Bình, dù Đắk Nông là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng đã chủ động khắc phục, sáng tạo trong việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng.

"Trong quá trình triển khai, dù không có trợ cấp, chế độ nhưng cán bộ địa phương vẫn làm việc hết mình, tinh thần và trách nhiệm cao", ông Bình ghi nhận.

“Chỉ nói riêng việc UBND tỉnh và Sở LĐ-TB&XH trong vài ngày đã ban hành nhiều văn bản hướng, chủ động lên phương án rà soát các đối tượng khi Chính phủ chưa ra Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, mở rộng các đối tượng yếu thế được nhận sự hỗ trợ. Điều này cho thấy sự chủ động, sáng tạo và rất đáng biểu dương”, ông Bình nói.

Đắk Nông: Hoan nghênh việc mở rộng hỗ trợ người dân từ ngân sách địa phương - 2

Cục trưởng Cục việc làm đề nghị các cấp chính quyền vào cuộc để sự hỗ trợ đến với người dân

Mở rộng đối tượng hỗ trợ

Tại cuộc làm việc, Cục trưởng Cục việc làm, Bộ LĐ-TB&XH cũng ủng hộ tỉnh Đắk Nông mở rộng việc hỗ trợ tới các đối tượng khó khăn, trên cơ sở ngân sách của địa phương.

"Tỉnh Đắk Nông cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, thận trọng, minh bạch. Tuy nhiên, tỉnh cũng cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ chi trả để không làm mất đi ý nghĩa, tính thời sự của gói hỗ trợ. Đảm bảo tất cả những người khó khăn của tỉnh Đắk Nông được trợ giúp từ gói an sinh này", ông Bình đề nghị.

Cũng tại buổi làm việc, UBND các cấp từ xã đến thành phố cũng có nhiều thắc mắc liên quan đến công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đắk Nông: Hoan nghênh việc mở rộng hỗ trợ người dân từ ngân sách địa phương - 3
Lãnh đạo UBND xã Đắk Nia (TP. Gia Nghĩa) nếu khó khăn khi triển khai NQ 42 của Chính phủ

Cụ thể, phạm vi tác động của chính sách hỗ trợ liên quan đến nhiều đối tượng, lĩnh vực; yêu cầu về thời gian thực hiện ngắn, các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện phải có nhiều kinh nghiệm nên quá trình thực hiện còn lúng túng, nhất là trong việc xác định đối tượng thụ hưởng, quy trình, trách nhiệm của các cấp, ngành. 

Ngoài ra, đại diện tỉnh Đắk Nông cũng cho rằng, quy định về điều kiện được thụ hưởng chính sách chưa phù hợp với thực tế tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp, tình hình việc làm của người lao động trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chính những khó khăn này đã ảnh hưởng đến việc chi trả trợ cấp cho người khó khăn.

Đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH khẳng định, một trong những căn bản để xác định hỗ trợ cho những này đó là những người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 có thu nhập dưới mức cận nghèo, nghề nghiệp chỉ là yếu tố tham khảo.

Đề cao yếu tố công khai, minh bạch

Ông Vũ Trọng Bình nhấn mạnh: "Trong việc xét duyệt, yếu tố công khai, minh bạch sẽ giúp hạn chế việc để sót đối tượng. Địa phương cần thông qua việc triển khai gói hỗ trợ để tạo sự đoàn kết, hỗ trợ trong cộng đồng dân cư  - đó là mục tiêu của Đảng Nhà nước đề ra". box

Dương Phong