Hoàn cảnh bi đát của gia đình chị Phương sinh 3, con trai ra đi khi mới 20 ngày tuổi, 2 con gái cấp cứu

Sinh 3 con, con trai ra đi mãi mãi sau 20 ngày có mặt trên dương gian, 2 con gái cấp cứu (đọc thêm)