video cùng chuyên mục

Hoa Titan arum quý hiếm

Hoa xác thối thường cần từ 5 đến 10 năm phát triển sinh dưỡng trước khi nở hoa lần đầu tiên.