Hoa hồng xanh Ecuador có bông to, cánh hoa dày và cứng cùng sắc xanh đậm, đều.

Hoa hồng xanh Ecuador có bông to, cánh hoa dày và cứng cùng sắc xanh đậm, đều. (đọc thêm)