Hóa chất trong thuốc lá tàn phá từng "ngóc ngách" trong cơ thể ra sao?

Với mỗi hơi thuốc, chúng ta cũng đồng thời đưa hàng nghìn hóa chất vào sâu trong cơ thể và tàn phá bất kỳ bộ phận nào mà chúng lan đến.
Mới nhất