Hồ thủy điện suýt bị vỡ là do... củi?

Hồ thủy điện suýt bị vỡ là do... củi? (đọc thêm)