Hố sâu tử thần trên bề mặt hồ nước

Hố sâu tử thần đột ngột xuất hiện trên bề mặt của hồ nước Berryessa nổi tiếng của Mỹ.
Mới nhất