Hồ nước đóng băng phát ra âm thanh quái dị như “người ngoài hành tinh”

Bên dưới hồ nước đóng băng ở Siberia phát ra những âm thanh quái dị, được ví như “tiếng người ngoài hành tinh”.
Mới nhất