Hồ chứa nước Cửa Đạt bị “đe dọa” bởi sạt lở

Hồ chứa nước Cửa Đạt bị “đe dọa” do sạt lở (đọc thêm)