HLV Park Hang Seo: "U22 Indonesia đồng đều nhưng vẫn có điểm yếu"

"Trước khi chúng tôi đến đây đã xem rất kỹ băng ghi hình về đối thủ U22 Indonesia", HLV Park Hang Seo khẳng định. (đọc thêm)