video cùng chuyên mục

Hình phạt dành cho người bán dâm và người môi giới

Người bán dâm nhiều lần có thể chỉ bị phạt... 500 nghìn đồng. Người môi giới dù không nhận được lợi ích vẫn có thể bị phạt tù.