video cùng chuyên mục

Hình ảnh xe tải chở ống cống ủi nát dải phân cách

Hình ảnh xe tải chở ống cống húc 1 ô tô rồi ủi nát dải phân cách.