Hình ảnh sức ép từ vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh

Hình ảnh do một camera nhà dân ở cách hiện trường vụ nổ... 1km ghi lại cho thấy sức ép kinh hoàng của vụ nổ ở Bắc Ninh (đọc thêm)