Hình ảnh đầu tiên của các cầu thủ nhí Thái Lan sau cuộc giải cứu thần kỳ

Bệnh viện Chiang Rai Prachanukroh (Thái Lan) hôm nay đã công bố video tại giường bệnh của các cầu thủ nhí đội bóng "Lợn Rừng" sau khi được giải cứu khỏi hang Tham Luang. (Video: Guardian) (đọc thêm)