Hình ảnh “đảo ngọc” Phú Quốc bị băm nát nhìn trên cao

Tình trạng xây dựng trái phép, sai phép, không phép trên đất nông nghiệp, đất rừng đã diễn ra ồ ạt trong khi chính quyền chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả dẫn đến quy hoạch tổng thể ở Phú Quốc từng ngày bị phá nát. (đọc thêm)