Hình ảnh "5 anh em trên một chiếc xe tăng" đi giao thực phẩm ở TP HCM

Hình ảnh bộ đội đi giao thực phẩm giúp người dân TP HCM trên chiếc xe ba gác được cộng động mạng ví như "5 anh em trên một chiếc xe tăng".
Mới nhất