Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Lai trao đổi về tình trạng "xe dù" đưa đón học sinh

Ông Trương Thế Vinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Lai (Nho Quan) cho biết, nhà trường không hợp đồng với bất cứ xe nào để đưa đón học sinh của trường. Việc học sinh đến trường như thế nào là tùy thuộc vào phụ huynh và điều kiện của từng gia đình. (đọc thêm)