video cùng chuyên mục

Hiệu quả từ chuyển đồi keo lai sang làm vườn cây ăn quả ở vùng trung du

Trồng keo lai cho thu nhập không cao, lão nông Quảng Nam mạnh dạn chuyển sang làm vườn cây ăn quả, bất ngờ thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.