“Hiện tượng mạng” Hoa Vinh: “Cát-xê 1 show bằng ngày trước đi làm 2 tháng”

“Hiện tại một show diễn của tôi nhận được số tiền gấp đôi một tháng lương so với trước đây, hoặc một bài viết quảng cáo trên trang cá nhân bây giờ cũng bằng 1 tháng lương”, “hiện tượng mạng” Hoa Vinh chia sẻ mức cát-xê hiện tại của mình sau khi bất ngờ nổi tiếng. (đọc thêm)