Hiện trường vụ việc tại TX Phổ Yên

Hiện trường vụ việc tại TX Phổ Yên (đọc thêm)