Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến ít nhất 5 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến ít nhất 5 người tử vong (đọc thêm)