Hiện trường vụ sập mái ngói lớp học tại Trường THCS Long Lộc

Hiện trường vụ sập mái ngói ở các lớp học tại Trường THCS Long Lộc.
Mới nhất