Hiện trường phát hiện những hộp gỗ khủng trong đêm

Phát hiện 12 xe độ chế đang vận chuyển gỗ cổ thụ từ rừng ra. (đọc thêm)