video cùng chuyên mục

Hết cách ly, cửa hàng trong trung tâm thương mại vẫn lặng im như tờ

Sau 1 ngày Hà Nội dỡ lệnh cách ly xã hội, nhiều cửa hàng trong trung tâm thương mại vẫn chưa mở cửa và hoạt động trở lại.