video cùng chuyên mục

Hậu quả của việc chùi cửa gương quá sạch

Đôi khi cửa gương được vệ sinh quá sạch giống như những "chiếc bẫy vô hình", như trường hợp trong đoạn clip dưới đây.