"Hạt gạo làng ta" - Minh Trang và Đội Vàng Anh

Minh Trang hát Hạt gạo làng ta đầu tiên (đọc thêm)