Hành trình làm mẹ đặc biệt và tàn khốc của… rồng Komodo!

Một người mẹ rồng có gì đặc biệt: Tự mang thai mà không cần đến con đực, nằm chờ ở tổ suốt 6 tháng để bảo vệ trứng nhưng cuối cùng có thể tàn nhẫn ăn thịt chính đứa con của mình vừa nở ra! (đọc thêm)